BodyMind Energy Balancing Method on Suomen energiahoitajien kehittämä energiahoitomenetelmä, johon on yhdistetty useita eri energiahoitomuotoja. BodyMind Energy Balancing Method perustuu kehon energiavirtojen tasapainotukseen.

Erilaiset kehon jännitys- ja kiputilat ovat usein seurausta pitkään jatkuneesta stressistä ja niiden syntymekanismiin ovat vaikuttaneet niin fyysisen kehon, mielen kuin tunnekehon tapahtumat. Näiden tilojen purkamisen edellytyksenä on kokonaisvaltainen hoito, jota BodyMind Energy Balancing Method tarjoaa. Hoidolla pystytään auttamaan sekä fyysisessä kehossa olevia kipuja tai poikkeamia kuten skolioosia, päänsärkyä tai olkapääkipuja että henkisen kehon ja tunnekehon aiheuttamia lukkoja kuten traumaattisia muistoja tai masennusta.

Aloitin koulutukset helmikuussa 2017. Tällä hetkellä hoidoissa keskityn energiakehon hoitoon, jonka avulla voidaan hoitaa kehon erilaisia stressi- ja jännitystiloja sekä kiputiloja. Hoito poistaa tukkoisuuden tunnetta, se energisoi kehoa ja mieltä vahvasti ja poistaa näin väsymystä. Hoidolla voidaan vahvistaa myös ihmisen luonnollista immuniteettia.

Hoito voidaan tehdä joko lähihoitona tai etähoitona. Lähihoidot tehdään asiakkaan omissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Etähoitoon sovitaan yhteinen aika, jolloin asiakas voi rentoutua kuulostelemaan hoitoa omassa rauhallisessa tilassaan.

Energiahoitojen hinnat:

Energiahoito, lähihoito 55€ / etähoito 45€
Hoitosarja (3 energiahoitoa), lähihoito 145€ / etähoito 120€
Hoitosarjat suositellaan tehtävän 4-7 päivän välein toisistaan, jotta hoidollinen jatkumo olisi mahdollista ja hoitojen vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät.

<span>%d</span> bloggaajaa tykkää tästä: