SEASONAL YOGA I YIN YOGA

SEASONAL YOGA

Seasonal Yoga on 90-luvun alussa syntynyt joogasuuntaus. Sen äitinä pidetään Sue Wooddia, joka yhdisti peinteiseen intialaiseen joogaperinteeseen kiinalaisen terveystiedon oppeja sekä itse joogaharjoitukseen qigongia ja taijita. Sue on rakentanut Seasonal Yoga -suuntauksen yhdessä Julie Hansonin ja Marit Akintewen kanssa muotoonsa, jota se on nykypäivänä.

Seasonal Yogassa eli vuodenaikajoogassa ajatellaan, että olemme osa luontoa ja luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös meihin. Seasonal Yoga -harjoituksen tarkoituksena on säilyttää ihmisen sisäinen tasapainotila energiavaihteluista ja ulkomaailman muutoksista huolimatta. Seasonal Yoga -harjoitus vaikuttaa hyvinvointiimme ja luo pohjan henkiselle ja fyysiselle kasvulle. Tavoitteena on kehittää fyysisen terveyden lisäksi mentaalista, emotionaalista ja spirituaalista terveyttä.

Seasonal Yogalla vahvistetaan luontoyhteyttä; yhteyttä omaan luontoon sekä ulkopuolella olevaan luontoon. Vuodenaikajoogan harjoittaminen kasvattaa tietoisuutta siitä, että luonto on yksi vahvimmista peileistä, joita ihmisellä on ja sitä kautta voimme lähentyä niin ympäröivää luontoa kuin itseämme.

Seasonal Yogassa vuosi jaetaan viiteen vuodenaikaan (kevät, kesä, myöhäiskesä, syksy, talvi) ja harjoitus vaihtuu näiden vuodenaikojen mukaan. Jokainen vuodenaika edustaa erilaista energiaa, tilaa, tunnetta ja aistia, sekä siihen liittyy tietty sisäelinpari energialinjoineen.

Harjoitus peilaa vuodenaikojen luonnollisia muutoksia, jolloin esimerkiksi talvella tehtävä harjoitus on hyvin erilainen kuin kesällä tehtävä harjoitus. Vuodenaikojen energioiden mukaan muuttuva asanaharjoitus tasapainottaa meitä sekä vahvistaa luontoyhteyttämme.

Seasonal Yoga sopii kaikille. Se on henkilökohtainen kokemus. Se on matka itseen.

YIN YOGA

Yin Yoga on melko nuori joogasuuntaus. Se on rauhallinen, jopa meditatiivinen harjoitus, jossa keskitytään vahvasti oman kehon kuunteluun, mielen tarkkailuun ja sydämen viesteihin. Yin Yoga luo tasapainoa nykymaailman hektiseen yang-elämäntyyliin ja antaa mahdollisuuden luoda tilan pysähtyä ja rentoutua oman arjen keskellä. Pysähtyminen, rauhoittuminen ja tietoinen läsnäolo kuuluvat vahvasti Yin Yogaan, jolloin on mahdollista oppia itsestä uutta ja näin luoda mahdollisuus muutokselle. Haastavinta Yin Yogassa on mielen hiljentäminen ja läsnäolevan hetken hyväksyminen. Yin Yoga kasvattaa ymmärrystä jatkuvasta muutoksesta niin sisällämme kuin ympäröivässä maailmassa – kaikki asiat, tunteet ja ajatukset ovat ohimeneviä, eivät yhtä todellista kuin sinä.

Yin Yogalla on hyvin kokonaisvaltaisesti voimaannuttava vaikutus meihin niin fyysisellä, psyykkisellä kuin emotionaalisella tasolla. Harjoituksessa käytettävä luonnollinen, rauhallinen ja virtaava hengitys rentouttaa hermostoa, milä on avain muutokseen niin fyysisessä kehossa kuin mielessämme ja sydämessämme.

Yin Yoga jota opetan perustuu Paul Grilleyn toiminnalliseen Yin Yogaan, jossa korostuu harjoittelijan henkilökohtaiset tuntemukset eri asanoista ei niinkään ulkoiset linjaukset. Koska vuodenaika-ajattelua ei saa poispyyhittyä omasta järjestelmästäni, seuraa myös Yin Yoga -harjoitukset vuodenaikakiertoa keskittyen ja tasapainottaen aina kyseisen vuodenajan energiakanavoita. Harjoitus koostuu pitkistä ( 2-5 min) asanoista, jotka tehdään pääsääntöisesti matolla istuen tai makuulla. Siinä voidaan käyttää myös erilaisia apuvälineitä, kuten blokkeja, bolstereita ja vöitä asentojen rakentamisessa. Asennoissa edetään asteittain, etsien oman kehon rajoja ja sopivan intensiivistä tuntemusta. Vaikka päällepäin voi vaikuttaa siltä, että Yin Yogassa ei tapahdu mitään, pitkät asanat vaikuttavat voimakkaasti eri tavoin niin kehoomme, mieleemme kuin tunteisiinkin.

YKSITYISTUNNIT

Yksityistunti 100€. Yhdelle, kahdelle tai pienryhmälle 3-6 henkilöä asiakkaan omissa tiloissa pääkaupunkiseudeulla. Hinta sisältää joogavälineet.

Ideoita yksityistuntien sisältöihin löydät täältä.