SEASONAL YOGA JA YIN YOGA

SEASONAL YOGA

Seasonal Yoga on 90-luvun alussa syntynyt joogasuuntaus. Sen äitinä pidetään Sue Wooddia, joka yhdisti peinteiseen intialaiseen joogaperinteeseen kiinalaisen terveystiedon oppeja sekä itse joogaharjoitukseen qigongia ja taijita. Sue on rakentanut Seasonal Yoga -suuntauksen yhdessä Tina Hedrenin, Julie Hansonin ja Marit Akintewen kanssa muotoonsa, jota se on nykypäivänä.

Seasonal Yogassa eli vuodenaikajoogassa ajatellaan, että olemme osa luontoa ja luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös meihin. Seasonal Yoga -harjoituksen tarkoituksena on säilyttää ihmisen sisäinen tasapainotila energiavaihteluista ja ulkomaailman muutoksista huolimatta. Seasonal Yoga -harjoitus vaikuttaa hyvinvointiimme ja luo pohjan henkiselle ja fyysiselle kasvulle. Tavoitteena on kehittää fyysisen terveyden lisäksi mentaalista, emotionaalista ja spirituaalista terveyttä.

Seasonal Yogalla vahvistetaan luontoyhteyttä; yhteyttä omaan luontoon sekä ulkopuolella olevaan luontoon. Vuodenaikajoogan harjoittaminen kasvattaa tietoisuutta siitä, että luonto on yksi vahvimmista peileistä, joita ihmisellä on ja sitä kautta voimme lähentyä niin ympäröivää luontoa kuin itseämme.

Seasonal Yogassa vuosi jaetaan viiteen vuodenaikaan (kevät, kesä, myöhäiskesä, syksy, talvi) ja harjoitus vaihtuu näiden vuodenaikojen mukaan. Jokainen vuodenaika edustaa erilaista energiaa, tilaa, tunnetta ja aistia, sekä siihen liittyy tietty sisäelinpari energialinjoineen.

Harjoitus peilaa vuodenaikojen luonnollisia muutoksia, jolloin esimerkiksi talvella tehtävä harjoitus on hyvin erilainen kuin kesällä tehtävä harjoitus. Vuodenaikojen energioiden mukaan muuttuva asanaharjoitus tasapainottaa meitä sekä vahvistaa luontoyhteyttämme.

Seasonal Yoga sopii kaikille. Se on henkilökohtainen kokemus. Se on matka itseen.

YIN YOGA

Yin Yoga on melko nuori joogasuuntaus. Se on rauhallinen, jopa meditatiivinen harjoitus, jossa keskitytään vahvasti oman kehon kuunteluun, mielen tarkkailuun ja sydämen viesteihin. Yin Yoga luo tasapainoa nykymaailman hektiseen yang-elämäntyyliin ja antaa mahdollisuuden luoda tilan pysähtyä ja rentoutua oman arjen keskellä. Pysähtyminen, rauhoittuminen ja tietoinen läsnäolo kuuluvat vahvasti Yin Yogaan, jolloin on mahdollista oppia itsestä uutta ja näin luoda mahdollisuus muutokselle. Haastavinta Yin Yogassa on mielen hiljentäminen ja läsnäolevan hetken hyväksyminen. Yin Yoga kasvattaa ymmärrystä jatkuvasta muutoksesta niin sisällämme kuin ympäröivässä maailmassa – kaikki asiat, tunteet ja ajatukset ovat ohimeneviä, eivät yhtä todellista kuin sinä.

Yin Yogalla on hyvin kokonaisvaltaisesti voimaannuttava vaikutus meihin niin fyysisellä, psyykkisellä kuin emotionaalisella tasolla. Harjoituksessa käytettävä luonnollinen, rauhallinen ja virtaava hengitys rentouttaa hermostoa, milä on avain muutokseen niin fyysisessä kehossa kuin mielessämme ja sydämessämme.

Yin Yoga jota opetan perustuu Paul Grilleyn toiminnalliseen Yin Yogaan, jossa korostuu harjoittelijan henkilökohtaiset tuntemukset eri asanoista ei niinkään ulkoiset linjaukset. Koska vuodenaika-ajattelua ei saa poispyyhittyä omasta järjestelmästäni, seuraa myös Yin Yoga -harjoitukset vuodenaikakiertoa keskittyen ja tasapainottaen aina kyseisen vuodenajan energiakanavoita.

Harjoitus koostuu pitkistä ( 2-5 min) asanoista, jotka tehdään pääsääntöisesti matolla istuen tai makuulla. Siinä voidaan käyttää myös erilaisia apuvälineitä, kuten blokkeja, bolstereita ja vöitä asentojen rakentamisessa. Asennoissa edetään asteittain, etsien oman kehon rajoja ja sopivan intensiivistä tuntemusta. Vaikka päällepäin voi vaikuttaa siltä, että Yin Yogassa ei tapahdu mitään, pitkät asanat vaikuttavat voimakkaasti eri tavoin niin kehoomme, mieleemme kuin tunteisiinkin.

JOOGATUNNIT JA HINNAT

Never Stillillä ei tällä hetkellä ole omaa joogatilaa, joten matolle voit astua online-tuntien muodossa. Yksityistunteja ja -kursseja on mahdollista järjestää asiakkaan omissa tiloissa pääkaupunkiseudulla tai etäyhteydellä ympäri maailman.

YKSITYISTUNNIT

Yksityistunnit ovat mainio tapa tuoda hyvinvointia niin omaan arkeen kuin juhlaankin. Ne mahdollistavat pienen irtioton arjesta, oman ajan, jossa voi antaa mielen hiljentyä kuuntelemaan kehon ja sydämen viestejä. Yksityistunneista voi nauttia joko aivan yksin omassa parhaassa seurassa tai esimerkiksi puolison kanssa, työporukalla tai vaikkapa juhlistaa ystävän synttäreitä.

Tuntien sisällöt räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Valittavana on erimittaisia tunteja sekä sisällöiltään erilaisia joogatunteja. Ideoita yksityistuntien sisältöihin löydät täältä.

HINNAT (sisältää alv)

69€/60min, yhdelle tai kahdelle
139€/60min, pienryhmälle (3-10 henkilöä)

Lähiopetuksessa hinta sisältää joogavälineet, etäopetuksessa osallistujilla tulee olla omat joogavälineet. Mikäli olet ajatellut yksityistuntia isommalle porukalle, haluat pidemmän joogatunnin tai olet miettinyt useamman joogatunnin kokonaisuutta, ota yhteyttä.

ONLINE-TUNNIT

Online-tunneista ilmoitetaan ajankohtaista osiossa sekä sosiaalisessa mediassa.KIINNOSTUITKO JOOGASTA?

Jooga on vanha intialainen käytännön filosofia, jonka vaikutukset ulottuvat ihmisen kaikille tasoille: fyysiselle, psyykkiselle, emotionaaliselle, henkiselle. Sanana ’jooga’ tarkoittaa yhdistämistä tai yhtenäisyyttä. Tämä yhtenäisyys tarkoittaa niin kehon, mielen ja tunteiden kuin yksilön tietoisuuden ja universaalin tietoisuuden yhtenäisyyttä ja tasapainoa.

Jooga on paljon muutakin kuin vain fyysinen asanaharjoitus ja itseasiassa joogaa voi harjoittaa, vaikka ei tekisi yhden yhtään asanaa elämänsä aikana. Joogan oppeihin kuuluu myös eettiset ohjeistukset, jotka luovat tietynlaisen perustan ja arvopohjan ns. hyvälle joogiselle elämälle. Tämän vuoksi jokainen voi löytää itselleen sopivan joogisen polun niin halutessaan.

Fyysisellä tasolla jooga pyrkii palauttamaan erilaisten fysiologisten toimintojen tasapainon, jotta ne voivat toimia koko kehon hyväksi. Asanat ja hengitysharjoitukset (pranayamat) avaavat fyysistä kehoa, jonka tuloksena erilaiset tukokset poistuvat kehosta. Asanat myös vahvistavat fyysistä kehoa tuoden siihen kestävyyttä, vahvuutta ja tilaa.

Joogalla voi harjoittaa myös mieltään ja hallita tunteitaan. Tietoisesti rentoutumalla, keskittymällä ja meditoimalla opitaan ymmärtämään omaa itseä ja omaa mieltä, sekä voidaan opetella suuntaamaan oman mielen liikkeitä niin, että meillä olisi paremmat työkalut ellei hallita niin ainakin käsitellä omia halujamme, tunteitamme, ajatuksiamme ja impulssejamme.

Joogalla pyritään kokonaisvaltaisesti tasapainoisempaan ja harmonisempaan lähestymistapaan elämää kohtaan.

Itse ajattelen, että jooga on elämäntapa – se on asenne elämää kohtaan, se on tapa ajatella, se on tapa kohdata ja käsitellä itseä, muita ja tätä maailmaa ja elämää. Se on työkalu, jolla harjoittaa ja muokata omaa kehoa, mieltä, ajatuksia ja tunteita.

%d bloggaajaa tykkää tästä: