Hyvinvointiohjaus

Hyvinvointiohjauksella pyritään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Ohjauksen tavoitteena on luoda muutos kohti parempaa elämänlaatua ja hyvinvointia on sitten kyse ruokailutottumuksista tai liikunnan lisäämisestä omassa elämässä. Hyvinvointiohjaus koostuu sekä ravinto-ohjauksesta että Liikkuva keho -harjoituksista. Ohjaus on prosessi, jonka edellytyksenä on molemminpuolinen sitoutuminen.

Hyvinvointiohjaukseen osallistuminen edellyttää sinulta:

❤ lapsenomaista kiinnostusta ja innostusta hyvinvointiasi kohtaan,
❤ motivaatioa ja halua muuttaa itseäsi ja elämääsi sekä
❤ ajatuksen siitä, että hyvinvointiohjaus on vain alkusysäys kohti hyvinvoivaa elämäntapaa, joka jatkuu läpi elämäsi.

Vaihtoehtoina on yksilö- ja/tai ryhmäohjaus. Hyvinvointiohjaus voidaan toteuttaa myös verkko-ohjauksena. Voit valita juuri sinulle sopivan ohjausmuodon elämäntilanteesi, tavoitteidesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Ravinto-ohjaus käyttäen apuna Herbalife-ravitsemustuotteita

Ravitsemus on yksi eniten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Ravinnon ja terveyden välistä yhteyttä on tutkittu paljon, ja on voitu todeta terveellisen ravitsemuksen tukevan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Ravinto-ohjauksen avulla saat vinkkejä, kuinka pystyt muuttamaan elintapojasi ravitsemuksen suhteen parantaen näin omaa elämänlaatuasi ja hyvinvointiasi. Näen sinut ainutlaatuisena yksilönä ja yhdessä suunnittelemme hyvinvointitavoitteesi.

Pohjana ohjauksessa käytän hyvinvointiarviointia ja sinun tavoitteitasi. Työvälineinä käytän kehonkoostumusmittausta ja tarvittaessa ruokapäiväkirjaa sekä säännöllistä seurantaa. Ohjausprosessin aikana myös arvioimme yhteistyötämme.

Ravitsemustuotteisiin tutustumisessa on hyvin matala kynnys eikä se sido jatkossa tuotekäyttöön. Ravinto-ohjaus aloitetaan kuuden päivän tutustumispaketista (tai halutessaan heti kuukauden paketilla). Mikäli yhteistyö on sujunut hyvin ja olet kiinnostunut jatkamaan ohjauksessa, tehdään yksilöllisempi suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oma ruokavalioni perustuu säännöllisyyteen, monipuolisuuteen ja kohtuullisuuteen sekä vuodenaika-ajatteluun ja nämä toimivat myös kulmakivinä ravinto-ohjauksessa. Pyrin valmistamaan ruokani mahdollisimman pitkälle luonnollisista raaka-aineista. Ruuan ”köyhtymisen” vuoksi käytän myös päivittäin korkealaatuisia Herbalife-ravitsemustuotteita täydentämään ruokavaliotani tarvittavien ravintoaineiden saamiseksi. Olen käyttänyt tuotteita vuodesta 2004 ja saanut niiden avulla monia eri tuloksia vuosien aikana. Tuotekäyttö on osa omaa jokapäiväistä terveellistä elämäntapaani.

Kohti aktiivista elämäntapaa Liikkuva keho -ohjausten avulla

Fyysinen kehomme on tarina elämästämme. Se kertoo valinnoistamme ja tavoistamme, oppimastamme ja jopa uskomuksistamme. Siinä näkyy myös erilaiset sattumukset ja tapahtumat elämämme varrelta.

Kun jokin asia näkyy kehossamme, se vaikuttaa (tai on ainakin joskus vaikuttanut) myös mieleemme ja tunteisiimme, sillä olemmehan kokonaisuus. Niin liikunnalla kuin liikkumattomuudellakin on suuria vaikutuksia näihin kolmeen elementtiin. Kokonaisvaltainen hyvinvointi luo tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omaa itseä ja omaa elämää kohtaan.

Keho on tarkoitettu liikkumaan. Hyvinvointiohjauksessa korostuu kehon kuuntelu sekä ymmärrys omaa kehoa kohtaan. Tavoitteena on voida paremmin fyysisessä kehossa. Määränpäänä on liikkuva, vahva ja energinen keho.

Liikkuva keho -ohjaukset ovat maksuttomia liikuntatuokioita ravinto-ohjauksessa oleville asiakkaille. Liikuntatuokiot järjestetään joko sisällä tai ulkona, ja ne ovat yhdistelmä kehonpaino- ja kehonhuoltoharjoittelua, joiden avulla sekä avataan että vahvistetaan kehoa. Samalla saat vinkkejä siihen, kuinka tuoda aktiivisuutta jokapäiväisen arjen keskelle mahdollisimman helposti.

Mikäli kiinnostuit hyvinvointiohjauksesta lue lisää.