NEVER STILL

Never Still:n toiminta perustuu ajatukseen siitä, että kaikki on liikkeessä (muutoksessa) koko ajan – niin meissä ihmisissä, luonnossa kuin koko maailmassa. Me liikumme koko ajan. Meidän mieli liikkuu, meidän sydän liikkuu, meidän keho liikkuu. Mikään ei koskaan ole paikoillaan tai pysyvää. Never Still tarkastelee liikettä joogan, elämyspedagogiikan ja valmennuksen avulla. Nämä palvelut auttavat hyväksymään, ymmärtämään ja osaltaan myös suuntaamaan tietoisesti tätä ikuista liikettä ja muutosta, jonka avulla voi kasvattaa hyvinvoinnin kokemusta omassa elämässään.

”Adopt the pace of nature: her secret is patience.”

Ralph Waldo Emerson

PALVELUT

Jooga on vanha intialainen käytännön filosofia, jonka vaikutukset ulottuvat ihmisen kaikille tasoille: fyysiselle, psyykkiselle, emotionaaliselle, henkiselle. Sanana ’jooga’ tarkoittaa yhdistämistä tai yhtenäisyyttä.

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaali.”
– International Coach Federation

Elämyspedagogiikalla tarkoitetaan kasvatuksellista toimintaa, jossa painotetaan uusien elämysten ja kokemusten kautta saavutettavaa kokonaisvaltaista oppimista.

MINUSTA

”I believe in the wonder of the outdoors, in the inspiration of the stars, I believe in the strength of the hills, in the silence of the night, and in the music of the birds and trees. I believe that my body was made for action, that my mind was made for thinking, and that my heart was made for loving.”

AJANKOHTAISTA

Onko sinulla jokin tavoite, jonka saavuttamisessa kaipaat tukea?
Onko elämäsi jonkinlaisessa risteyskohdassa, jossa kaipaat itsellesi selkeyttä vaihtoehtojasi punnitessasi?
Vai onko elämässäsi kenties tapahtunut niin paljon viime aikoina, että haluat kirkastaa itsellesi missä seisot tällä hetkellä?

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa selkiyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita. Se motivoi löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vahvistaa valmennettavan voimavaroja. Valmennus kasvattaa itsetuntemusta ja tietoisuutta omasta elämästä, lisää elämänmyönteisyyttä, motivoi sekä vahvistaa itseluottamusta.

Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta omasta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässä eteenpäin.

Yksittäisestä valmennuskerrasta on hyötyä silloin, kuin mielen päällä oleva aihe on yksinkertainen ja ajankohtainen. Yksilövalmennus auttaa selkiyttämään käsillä olevia vaihtoehtoja ja vahvistaa ratkaisujen teossa. Sarjavalmennuksen avulla voidaan syventyä käsiteltäviin teemoihin syvällisemmin, jolloin tavoitteisiin päästään varmimmin. Sarjavalmennus auttaa ymmärtämään, miten kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueet ovat kytköksissä toisiinsa ja miten voimme itse vaikuttaa omaan elämäämme.

Online-valmennukset ostettavissa nyt verkkokaupan kautta!

OTA YHTEYTTÄ