Never Still

Never Stillin päämääränä on kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka luo tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omaa itseä ja omaa elämää kohtaan. Olemme kokonaisuus, johon vaikuttavat niin kehomme, mielemme ja tunteidemme tila. Yksilön sisäinen hyvinvointi heijastuu suoraan tämän ulkoiseen olemukseen ja käytökseen sekä ympäristöön – toisiin ihmisiin, eläimiin, luontoon.

Mukava tavata!

”My life dynamic. I believe in the wonder of the outdoors, in the inspiration of the stars, I believe in the strength of the hills, in the silence of the night, and in the music of the birds and trees. I believe that my body was made for action, that my mind was made for thinking, and that my heart was made for loving.” Anonymous

Olen Sini Ratas ja häärin yritykseni Never Still:n takana.

Liikunta ja luonto ovat olleet aina osa elämääni ja olenkin kasvanut itämaisten kamppailulajien ja partion tasapainoisessa vuorovaikutuksessa.

Olen ammatiltani koulutettu hieroja / urheiluhieroja sekä liikunnanohjaaja (AMK) erikoistuen luontoliikuntaan ja elämyspedagogiikkaan. Olen toiminut liikunnanohjaajana ja seikkailukasvattajana niin Suomessa kuin ulkomailla yli 15 vuoden ajan ohjaten niin lapsia kuin aikuisia erilaisissa ympäristöissä.

Seikkailut alkoivat pikkuhiljaa vuosien aikana suuntautua suurilta meriltä ja korkeilta vuorilta sisäänpäin ja tämän suunnanmuutoksen seurauksena löysin itseni joogamatolta tutkiskelemasta oman mieleni liikkeitä hieman erilaisesta näkökulmasta. Tämä suunta kiinnosti niin paljon, että kouluttauduin myöhemmin energiahoitajaksi, eläinkommunikoijaksi sekä joogaopettajaksi. Valmistuin ensin vuonna 2016 Seasonal Yoga -opettajaksi (RYT® 200) ja parin vuoden opettamisen jälkeen syvensin tietämystäni Yin Yoga -opettajakoulutuksella 2018 (RYT® 50).

Rakastan luontoa ja eläimiä sekä luonnossa liikkumista ja löydän edelleen itseni paikoista, missä on polkuja vaellettavana, vettä melottavana tai kallioita kiivettävänä. Joogamatolta löydän silti tunteen omasta kodista, oli se matto missä päin maailmaa tahansa. Nämä omat seikkailut ympäri maailmaa samoin kuin mielen ja kehon liikkeet joogamatolla ovat molemmat olleet omalla polullani hyvin tärkeitä kasvattajia ja muovanneet minua ihmisenä.

Uskon vahvasti siihen, että kehomme on luotu liikkumaan ja se myös kaipaa liikettä joka päivä. Näen fyysisen kehomme tarinana elämästämme. Se kertoo valinnoistamme ja tavoistamme, oppimastamme ja jopa uskomuksistamme. Siinä näkyy erilaiset sattumukset ja tapahtumat, mutta myös tunteet ja ajatukset elämämme varrelta. Kun jokin asia näkyy kehossamme, se vaikuttaa (tai on ainakin joskus vaikuttanut) myös mieleemme ja tunteisiimme, sillä olemmehan kokonaisuus. Niin liikunnalla kuin liikkumattomuudellakin on suuria vaikutuksia näihin kolmeen elementtiin.

Vuosien varrella suhtautumiseni liikuntaan on muuttunut paljon juuri tuon edellämainitun kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Olen omassa liikunnassani korostanut kehon kuuntelua sekä ymmärrystä ja arvostusta omaa kehoa kohtaan. Joogalla on ollut tässä matkassa suuri rooli. Seasonal Yoga on toiminut minulle eräänlaisena karttana tai oppaana, jonka avulla olen oppinut tarkastelemaan itseäni ja ympäröivää maailmaa eri tavalla, mikä on rikastuttavaa. Tämän lisäksi Seasonal Yoga on opettanut minut hyväksymään, ymmärtämään ja nauttimaan eri vuodenaikojen muutoksista ja niiden mukanaan tuomasta energiasta.

Elän jalat vahvasti maan pinnalla ja pää pilvissä. Uskon, että tässä maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja niin me ihmiset kuin tämä maailmakin on kokonaisuus, joka muodostuu näkemästämme konkreettisesta, fyysisestä olevaisuudesta sekä näkymättömästä, henkisestä puolesta. Tavoitteenani on kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka luo tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omaa itseä ja omaa elämää kohtaan, ja tämä on viesti, jota haluan työssäni viedä eteenpäin.

Rakkaudella,
Sini

 

Voit lukea lisää minusta ja muista palveluistani toiselta nettisivultani. Klikkaa tästä.

Seasonal Yoga

Seasonal Yoga sopii kaikille. Se on henkilökohtainen kokemus. Se on matka itseen.

Seasonal Yogassa eli vuodenaikajoogassa ajatellaan, että olemme osa luontoa ja luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös meihin. Seasonal Yoga -harjoituksen tarkoituksena on säilyttää ihmisen sisäinen tasapainotila energiavaihteluista ja ulkomaailman muutoksista huolimatta. Seasonal Yoga -harjoitus vaikuttaa hyvinvointiimme ja luo pohjan henkiselle ja fyysiselle kasvulle. Tavoitteena on kehittää fyysisen terveyden lisäksi mentaalista, emotionaalista ja spirituaalista terveyttä.

Seasonal Yogassa vuosi jaetaan viiteen vuodenaikaan (kevät, kesä, myöhäiskesä, syksy, talvi) ja harjoitus vaihtuu näiden vuodenaikojen mukaan. Jokainen vuodenaika edustaa erilaista energiaa, tilaa, tunnetta ja aistia, sekä siihen liittyy tietty sisäelinpari energialinjoineen.

Harjoitus peilaa vuodenaikojen luonnollisia muutoksia, jolloin esimerkiksi talvella tehtävä harjoitus on hyvin erilainen kuin kesällä tehtävä harjoitus. Tasapainon saavuttamiseksi harjoituksessa käytetään sekä joogan, että perinteisen kiinalaisen terveystiedon opetuksia ja työkaluja sekä tehdään muun muassa Qi Gong liikkeitä täydentämän joogaharjoitusta. Vuodenaikojen energioiden mukaan muuttuva asanaharjoitus tasapainottaa meitä sekä vahvistaa luontoyhteyttämme.

Yin Yoga

Yin ja yang ovat kiinalaisen filosofian mukaan toisiaan täydentävät energiat. Ne ovat suhteellisia ja alati liikkeessä olevia. Yinin ja yangin välisen flown ymmärtäminen on avain tasapainoon.

Yin Yoga on melko nuori joogasuuntaus. Se on vastakohta kaikille suorittamiselle, mistä päivämme täyttyvät ja se tuokin tasapainon nykymaailman hektiseen yang-elämäntyyliin. Yin Yoga on rauhallinen, jopa meditatiivinen harjoitus, jossa keskitytään vahvasti oman kehon kuunteluun sekä mielen tarkkailuun.

Yin Yogan tarkoituksena on fyysisellä tasolla vaikuttaa kehomme syvimpiin kudoksiin – sidekudokseen, lihaskalvoihin ja niveliin, jotka ovat kehomme jäykimpiä yin osia. Tästä syystä Yin Yogassa avataankin paljon selkärangan ja lantion aluetta, sillä niiden ympärillä on paljon päällekkäisiä sidekudoskerroksia. Rauhallisen ja syvän hengityksen avulla rentoutetaan myös hermostoa, mikä on avain muutokseen. Yin Yoga vaikuttaa fyysisten kudosten lisäksi myös kehon energiakanaviin eli meridiaaneihin sekä energiakeskuksiin eli chakroihin. Pysähtyminen, rauhoittuminen ja tietoinen läsnäolo kuuluvat vahvasti Yin Yogaan, joilla on puolestaan vaikutuksia henkiseen hyvinvointiimme. Haastavinta Yin Yogassa on mielen hiljentäminen ja läsnäolevan hetken hyväksyminen. Yin Yoga kasvattaa ymmärrystä jatkuvasta muutoksesta niin sisällämme kuin ympäröivässä maailmassa – kaikki asiat, tunteet ja ajatukset ovat ohimeneviä, eivät yhtä todellista kuin sinä.

Never Stillin tarjoama Yin Yoga perustuu Paul Grilleyn toiminnalliseen Yin Yogaan, jossa korostuu harjoittelijan henkilökohtaiset tuntemukset eri asanoista ei niinkään ulkoiset linjaukset. Harjoitus koostuu pitkistä ( 2-5 min) asanoista, jotka tehdään pääsääntöisesti matolla istuen tai makuulla. Siinä voidaan käyttää myös erilaisia apuvälineitä, kuten blokkeja, bolstereita ja vöitä asentojen rakentamisessa. Asennoissa edetään asteittain, etsien oman kehon rajoja ja sopivan intensiivistä tuntemusta. Vaikka päällepäin voi vaikuttaa siltä, että Yin Yogassa ei tapahdu mitään, pitkät asanat vaikuttavat voimakkaasti eri tavoin niin kehoomme, mieleemme kuin tunteisiinkin.

Ota yhteyttä

Never Still / Sini Ratas

neverstill.info@gmail.com
+358 445 445 369

Laita suoraan sähköpostia / viestiä tai ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla, niin palaan asiaan mahdollisimman pian!

Huom! Seasonal Yoga -opettajakoulutuksen kyselyt osoitteeseen sini@wellnessandbalance.fi.